Utskifting av rørgate

Sommeren 2021 hadde vi oppdrag for Hunton/GOBB å skifte ut rørgate

Utskifting/flytting av nesten 80 meter DN 400 stålrør for Hunton som frakter flis. Denne måtte flyttes grunnet den kom i konflikt med bygginga av nye blokka som Backe Oppland bygger. Peder Chr. Stubberud hadde mange timer med forarbeid på verkstedet på Dokka med og sveise flenser på rør sånn at det skulle være mest mulig klart til arbeidsstart.

Kjenseth maskin AS startet nedpågraving og blottlegging av den gamle rørgaten slik at alt skulle være klart til arbeidsstart. I tillegg var Helge Rudstaden fra Rudstaden Kran og Transport på Dokka med til å kjøre lastebilkran og heise rør.

Det var viktig at det ble kortest mulig avbrudd i frakting av flis. Og hele utskiftingen ble gjort i løpet av to dager, med trykktest og frakt av flis ble utført tredje dag.

Her er noen nøkkelpersoner:

  • Peder Stubberud (Peder Chr. Stubberud AS)
  • Helge Rudstaden (Rudstaden Kran og Transport)
  • Kjenseth Maskin AS
  • Backe Oppland AS
  • GK Rør AS
  • GOBB
  • Hunton AS